🇫🇷 Walking tour in Paris around the Eiffel Tour【4K/60fps】🚶